Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΤΩΡΑ
Συμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 2362/1995 (Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού) προβλέπεται ότι: "Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο δημόσιος υπόλογος. "


Κατόπιν τούτου, μία εύλογη απορία μας έχει δημιουργηθεί:

ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ... ΚΑΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ??????????


Θεωρούμε ότι πρέπει να διενεργηθεί
ΑΜΕΣΟΣ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ,
ανεξαρτήτως βούλησης της εκάστοτε Κυβέρνησης,
ώστε μέσω της ΝΟΜΙΜΗΣ διαδικασίας να πληρώσουν όσοι ευθύνονται (υπουργοί, νομάρχες, δημαρχοι, υπάλληλοι, όλοι όσοι εμπίπτουν στην έννοια του υπολόγου) κι όχι το βάρος να πέφτει στον απλό πολίτη....

Το Βίντεο του Μήνα